Outsourcing BHP

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie pełną odpowiedzialność ponosi pracodawca. BHPOŚExpert jako zewnętrzni specjaliści pomogą w realizowaniu wszelkich obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów dotykających problematykę BHP

Art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku KODEKS PRACY stanowi, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby w określonych w ustawie przypadkach. 

Jeżeli pracodawca nie posiada odpowiednich kwalifikacji i nie zatrudnia pracownika, któremu zgodnie z przepisami może powierzyć zadania Służby BHP. Może zlecić wykonywanie zadań specjaliście z zewnątrz - czyli BHPOŚ EXPERT.

Obowiązek realizowania zadań SŁUŻBY BHP istnieje od zatrudnienia pierwszego pracownika !!

W ramach kompleksowej obsługi BHP wykonujemy pełen zakres zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usługi OUTSOURCING BHP prowadzimy monitoring i nadzór nad zadaniami służby BHP, wykonujemy jej zadania jako specjaliści z zewnątrz, a także zajmujemy się kompleksowo wszystkim, co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie.

 

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy atrakcyjne ceny. 

Powered by Quick.Cms