Raporty KOBiZE

Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE) to obowiązek wszystkich podmiotów wprowadzających gazy lub pyły do powietrza.

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku za rok poprzedni.

W przypadku, gdy raport KOBiZE składany jest po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowym i Zarządzania Emisjami oraz utworzenie konta. 

Powered by Quick.Cms