PPOŻ

W związku z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz wielu aktów wykonawczych wymusza na pracodawcy (właścicielu, zarządcy, użytkowniku budynku, obiektu budowlanego lub terenu) konieczność zatrudnienia pracownika posiadającego stosowne kwalifikacje do wykonywania określonych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/inspektor-ochrony-przeciwpozarowej-prawa-i-obowiazki,187877.html

W ramach usług z zakresu PPOŻ BHPOŚExpert oferuje:

  • szkolenie z zakresu PPOŻ pracowników,
  • sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacja,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • pomoc w organizacji i uczestnictwo podczas przeglądów gaśnic, hydrantów,
  • doradztwo w zakresie PPOŻ.

 

Powered by Quick.Cms