Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać w następujących przypadkach:

 • tworzy nowe stanowiska pracy,
 • wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zmieniają się wymagania prawne dotyczące wykonywania pracy,
 • w razie powstania zdarzenia wypadkowego,
 • nakaz Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony.

Jak przeprowadzamy Ocenę Ryzyka Zawodowego?

 • w zakładzie pracy Naszego klienta przeprowadzamy wizję lokalną danego stanowiska pracy,
 • zapoznajemy się z warunkami pracy i charakterystyką wykonywanych czynności na stanowisku pracy,
 • identyfikujemy zagrożenia,
 • sprawdzamy dokumentację (instrukcje stanowiskowe, DTR maszyn i urządzeń, karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych, wyniki pomiarów czynników szkodliwych itp.)
 • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego, w oparciu o wybraną metodę oceny,
 • prowadzimy działania korygujące i zapobiegawcze wynikające z oceny ryzyka zawodowego,
 • dokumentujemy proces oceny i przekazujemy dokumentację pracodawcy.

Jeśli chcesz abyśmy dokonali oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach w Twojej firmie zapraszamy do kontaktu

Powered by Quick.Cms