Doradztwo

Szeroko pojęta ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami na przełomie lat w sposób znaczny nabrała tempa. Na przedsiębiorców nałożono wiele obowiązków związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji czy też wyliczaniu i uiszczaniu opłat środowiskowych.Nacisk organów kontroli na przestrzeganie przepisów jest spowodowany ciągłym pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego i wielu zaniechaniach i zaniedbaniach korzystających ze środowiska. BHPOŚ Expert w tym zakresie przygotował dla Państwa propozycję usług.


Usługi w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie:

  • przeprowadzenie przeglądu przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,
  • wyliczenie i prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska,
  • raportowanie do KOBiZE,
  • sporządzanie oświadczeń do PGWWP,
  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
  • pomoc w organizacji i uczestnictwo w badaniach automonitoringowych,
  • propozycje zmian i doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
  • szkolenia pracowników zajmujących się ochroną środowiska w Państwa firmie,
  • reprezentowanie podmiotu podczas kontroli WIOŚ i UM,
  • oraz wiele innych.

 

Powered by Quick.Cms