Sprawozdawczość

Obowiązek sprawozdawczy na przedsiębiorców nałożyły przepisy art. 73 i art. 75
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Kto wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny. Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa zgodnie z właściwością. 

Elektroniczna sprawozdawczość w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dotyczy:

 1. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które sporządzają: 

  1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (większość podmiotów posiadających wpis w BDO);
  2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, tj. zbierający odpady (skupy złomu, makulatury), przetwarzający odpady;
  3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
 2. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającym, które sporządzają:

  1. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania ;
  2. Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
  3. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
  4. Wprowadzający na terytorium kraju produkty tj. opony, oleje, preparaty smarowe;
  5. Wprowadzający pojazdy;
  6. Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
  7. Wprowadzający baterie lub akumulatory.

Nasza firma zajmie się przygotowaniem danych źródłowych do sprawozdania (ewidencja odpadów) jak również niezbędnymi wyliczeniami. Doradzimy i pomożemy w realizacji obowiązków w taki sposób aby było to najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. Zajmiemy się również złożeniem korekt za lata poprzednie.

Wybierz BHPOŚ Expert :

 1. Minimum formalności.
 2. Minimum nakładu pracy przedsiębiorcy.
 3. Oszczędności dla firmy (opłata produktowa, kary grzywny).
 4. Zdalne  i szybkie wykonanie usługi.
 5. Atrakcyjne ceny.
 6. Terminowo i prawidłowo wykonany obowiązek.

Zapraszamy do kontaktu

 •  
Powered by Quick.Cms