Opłata produktowa opakowania

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. 

Przedsiębiorca wprowadzający na krajowy rynek produkty w opakowaniach musi liczyć się z nałożeniem na niego opłaty produktowej. Obowiązek taki zachodzi w momencie niewywiązania się z pewnego ustawowego obowiązku.

Obowiązki wprowadzającego:

  • Rejestracja w BDO,
  • Sprawozdawczość, 
  • Osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu,
  • Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Skontaktuj się z nami - ocenimy czy Twoja firma powinna realizować powyższe obowiązki. 

BHPOŚ EXPERT wyliczy należną opłatę produktową, pomoże w prowadzeniu wymaganych ewidencji. 

Pomożemy wybrać najbardziej dogodną formę realizacji ustawowych obowiązków. 

Powered by Quick.Cms