Opłata produktowa

Obowiązki dla przedsiębiorców dokonujących wprowadzania na rynek krajowy olejów, preparatów smarowych, opon reguluje

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Przedsiębiorcy dokonujący:

  1. Wprowadzania na rynek krajowy nowych opon, olejów i preparatów smarowych.
  2. Wprowadzania na rynek krajowy w drodze importu opon, olejów, preparatów smarowych.
  3. Wprowadzania na rynek krajowy w drodze importu samochodów, maszyn budowlanych lub rolniczych.

Są zobowiązani do osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tych produktów. Brak osiągnięcia wymaganych ustawą poziomów wymaga od przedsiębiorcy wyliczenia i uiszczenia opłaty produktowej. 

BHPOŚ EXPERT wyliczy należną opłatę produktową, pomoże w prowadzeniu wymaganych ewidencji. 

Pomożemy wybrać najbardziej dogodną formę realizacji ustawowych obowiązków. 

 

 

Powered by Quick.Cms