Gospodarka odpadami

W związku z uruchomieniem i wdrożeniem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) dokumentacja związana z gospodarką odpadami została zelektronizowana. Sprawia to wiele problemów pracownikom, którzy dotychczas prowadzili dokumentację w sposób tradycyjny papierowy. Uzyskanie wpisu oraz jego uaktualnianie jest wymogiem określonym w Ustawie o odpadach. BHPOŚExpert wychodząc naprzeciw proponuje poniżej zakres usług oferowanych w zakresie gospodarki odpadami w Państwa firmie.

Proponowane usługi w zakresie gospodarki odpadami:

 • przegląd prawidłowości realizacji ustawowych obowiązków,
 • pełna obsługa BDO;
  • prowadzenie ewidencji odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • wnioski rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreślenie z bazy,
  • pełna sprawozdawczość związana z gospodarką odpadami w BDO.
 • klasyfikacja wytwarzanych odpadów zgodnie z Katalogiem odpadów,
 • gospodarka opakowaniami
  • opłata produktowa,
  • sprawozdawczość.
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • doradztwo i pomoc w organizacji odbioru odpadów przez uprawnione podmioty,
 • oraz wiele innych.

 

Powered by Quick.Cms