BHP i OCHRONA ŚRODOWISKA

Aktualne przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków. Ich realizacja wymaga specjalistycznej wiedzy. Brak realizacji niektórych obowiązków naraża na straty finansowe związane z karami, zaległymi opłatami nakładanymi na pomioty przez organy kontroli. 

Powered by Quick.Cms